Επαγγελματικές Διανομές Καθημερινές Μεταφορές και Παραδόσεις

(Για Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες)

Αναλαμβάνουμε μεταφορές και διανομές στην Θεσσαλονίκη και λοιπούς νομούς

Οχήματα:

Τα αυτοκίνητα μας  έχουν την δυνατότητα  :

  • Να φορτο-εκφορτώνουν : 5μετρα - 6μετρά δέματα(πάγκους σωλήνες κ.α.)

   Λογω της κουρτίνας και της διαιρούμενης κολώνας στα πλαϊνά

  • Να φορτο-εκφορτώνουν : Παλέτες - Ξύλινα κιβώτια αλλά και συσκευασία οικοσυσκευής σε παλέτες με την υδραυλική πόρτα και του παλετοφόρου
  • Να φορτο-εκφορτώνουν :  μηχανήματα όγκου - 5μετρα - 6μετρά με την χρήση γερανογέφυρας λόγβ της ανοιγόμενης οροφής που διαθέτουν
  • Χειροκίνητο-Ηλεκτρικό Παλετοφόρο